SEAPOP på nett

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 
Les mer...
 
 

Her er SEAPOPs årsbrosjyre for 2013

onsdag 28. mai 2014

SEAPOP årsbrosjyre 2013 forsideSentrale resultater fra SEAPOPs arbeid siste år presenteres nå i vår årsbrosjyre "Sjøfugl i Norge 2013". Du kan laste ned hele brosjyren og se hva dataene fra siste hekkesesong forteller oss om tilstanden i norske sjøfuglkolonier.

Fortsatt ingen opptur for norske sjøfugler

mandag 26. mai 2014

Lomvi på gjørmete hekkehylleNå er rapporten fra arbeidet på SEAPOPs nøkkellokaliteter i 2013 klar. Igjen er resultatene nedslående, både når det gjelder reproduksjon og bestandstall.

Hva skjer når det blir for kostbart å ha unger?

onsdag 12. februar 2014

Voksen krykkje på reir med ungeFlere forskere tilknyttet SEAPOP har medvirket i et studium som viser at brå miljøendringer kompliserer vår evne til å forutsi bestandsendringer hos sjøfugl. Studiet, som ble gjennomført ved en av SEAPOPs nøkkellokaliteter i Finnmark, belyser sammenhengen mellom furasjeringsinnsats og endringer i hekkesuksess hos krykkjer gjennom hekkesesongen.

Lomvi og ringvi er ulike - men ungene får den samme maten

fredag 24. januar 2014

En ny studie viser at ringvi og vanlig lomvi fôrer ungene sine med de samme fiskeartene på hekkehylla, selv om mye tyder på at de to variantene av lomvi er avhengige av ulike typer fisk i dietten.

Sjøfuglarbeid på Røst sommeren 2013

tirsdag 07. januar 2014

Lyst til å se hvordan det kan være å drive sjøfuglforskning på Røst? «Mitt i Naturen» fra SVT1 hadde i alle fall værgudene på sin side da de besøkte Tycho og hans mannskap sommeren 2013, og de fikk være med på fangst av både krykkje, toppskarv og lunde. To dager etter at de dro var det liten storm på Røst...