SEAPOP på nett

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 
Les mer...
 
 

Storjoens hekkesuksess preges i liten grad av forhold i overvintringsområdet

torsdag 09. oktober 2014

En fersk studie svekker teorien om at det er noen sammenheng mellom storjoens hekkesuksess og miljømessige forhold i området hvor den overvintrer. Stikk i strid med forskernes tidligere antagelser viser det seg at mengden stresshormoner hos storjo om vinteren avhenger av deres kolonitilhørighet.

Varmere hav truer alkekongens reproduksjon

torsdag 11. september 2014

Little auk chick in the hand of a fieldworkerEn temperaturøkning i Arktis vil svekke alkekongens evne til å gi ungene sine nok mat, ifølge en ny studie.

Liten effekt av miljøgifter på immunforsvaret til krykkje og lunde

torsdag 31. juli 2014

Voksen lunde.En miljøgiftstudie utført på Hornøya gir positive signaler: immunforsvaret til krykkje og lunde er i liten grad påvirket av miljøgifter. Samtidig er det viktig å være på vakt overfor nye giftstoffer i miljøet.

Her er SEAPOPs årsbrosjyre for 2013

onsdag 28. mai 2014

Sentrale resultater fra SEAPOPs arbeid siste år presenteres nå i vår årsbrosjyre "Sjøfugl i Norge 2013". Du kan laste ned hele brosjyren og se hva dataene fra siste hekkesesong forteller oss om tilstanden i norske sjøfuglkolonier.

Fortsatt ingen opptur for norske sjøfugler

mandag 26. mai 2014

Nå er rapporten fra arbeidet på SEAPOPs nøkkellokaliteter i 2013 klar. Igjen er resultatene nedslående, både når det gjelder reproduksjon og bestandstall.