SEAPOP på nett

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 
Les mer...
 
 

Hva skjer når det blir for kostbart å ha unger?

onsdag 12. februar 2014

Voksen krykkje på reir med ungeFlere forskere tilknyttet SEAPOP har medvirket i et studium som viser at brå miljøendringer kompliserer vår evne til å forutsi bestandsendringer hos sjøfugl. Studiet, som ble gjennomført ved en av SEAPOPs nøkkellokaliteter i Finnmark, belyser sammenhengen mellom furasjeringsinnsats og endringer i hekkesuksess hos krykkjer gjennom hekkesesongen.

Lomvi og ringvi er ulike - men ungene får den samme maten

fredag 24. januar 2014

Lomvi med fisk i nebbetEn ny studie viser at ringvi og vanlig lomvi fôrer ungene sine med de samme fiskeartene på hekkehylla, selv om mye tyder på at de to variantene av lomvi er avhengige av ulike typer fisk i dietten.

Sjøfuglarbeid på Røst sommeren 2013

tirsdag 07. januar 2014

Tycho Anker-Nilssen og programleder Yvette Hermundstad fra Lyst til å se hvordan det kan være å drive sjøfuglforskning på Røst? «Mitt i Naturen» fra SVT1 hadde i alle fall værgudene på sin side da de besøkte Tycho og hans mannskap sommeren 2013, og de fikk være med på fangst av både krykkje, toppskarv og lunde. To dager etter at de dro var det liten storm på Røst...

Klimastyrt drift av torskelarver avgjør lomviungenes vekst

tirsdag 03. desember 2013

En fersk studie viser at det er en tett sammenheng mellom innsig av torskelarver nordover langs norskekysten og vekstraten til lomviungene på hekkehyllene i kolonier rundt Barentshavet. Dette demonstrerer hvordan klimastyrte prosesser får indirekte innvirkning på sjøfuglbestandene.

TV2-innslag om nedgang i polarlomvibestanden

torsdag 28. november 2013

Høsten 2013 lagde TV2 et innslag om nedgangen i polarlomvibestanden på Svalbard. Hallvard Strøm ble intervjuet.