SEAPOP på nett

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 
Les mer...
 
 

Er den norske krykkjebestanden på kanten av stupet?

mandag 17. november 2014

To krykkjer (Rissa tridactyla) sitter på en steinForskere slår fast at stigende havtemperatur bidrar til krykkjebestandenes nedgang, og nå er situasjonen alvorlig. Vil krykkja langs norskekysten forsvinne i løpet av de neste 50 år?

Endringer i storskarvbestandene

torsdag 06. november 2014

StorskarvkoloniMens hekkebestandene av storskarv i nord har gått tilbake i antall over siste tiårsperiode viser den sørlige hekkebestanden (mellomskarven) klar framgang. Dette kommer fram i en ny internasjonal statusrapport for storskarv i Europa, Nord-Afrika og deler av Asia.

Storjoens hekkesuksess preges i liten grad av forhold i overvintringsområdet

torsdag 09. oktober 2014

En fersk studie svekker teorien om at det er noen sammenheng mellom storjoens hekkesuksess og miljømessige forhold i området hvor den overvintrer. Stikk i strid med forskernes tidligere antagelser viser det seg at mengden stresshormoner hos storjo om vinteren avhenger av deres kolonitilhørighet.

Varmere hav truer alkekongens reproduksjon

torsdag 11. september 2014

En temperaturøkning i Arktis vil svekke alkekongens evne til å gi ungene sine nok mat, ifølge en ny studie.

Liten effekt av miljøgifter på immunforsvaret til krykkje og lunde

torsdag 31. juli 2014

En miljøgiftstudie utført på Hornøya gir positive signaler: immunforsvaret til krykkje og lunde er i liten grad påvirket av miljøgifter. Samtidig er det viktig å være på vakt overfor nye giftstoffer i miljøet.

Siste publikasjoner