SEAPOP på nett

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 
Les mer...
 
 

Lomvi mer stresset dersom torskelarver sørfra ikke kommer tidsnok

onsdag 25. mars 2015

Lomvi med ungerVed hjelp av ny-utviklede havsirkulasjonsmodeller har forskere fra SEAPOP, Havforskningsinstituttet, NTNU og Sveits klart å vise klare korrelasjoner mellom sesongmessig mattilgang og nivåer av stresshormonet kortikosteron hos hekkende lomvi på Hornøya, i Øst-Finmark.

Toppskarvens reproduksjon styres av mattilgang

tirsdag 17. mars 2015

Toppskarv på reir med ungerI en analyse basert på 21 år med data, fant forskerne at tilgangen på småsei i havet var viktigere enn klima for å forklare tidspunktet for reproduksjon og hvor mange egg toppskarv legger.

SEAPOP fyller 10 år!

mandag 09. mars 2015

Plakat: Sjøfugl i krise- SEAPOP 10-års jubileumsseminarI forbindelse med at SEAPOP har pågått i 10 år, inviterer programmet til et jubileumsseminar på Holmen Fjordhotell i Asker, 15-16. april.

Er den norske krykkjebestanden på kanten av stupet?

mandag 17. november 2014

Forskere slår fast at stigende havtemperatur bidrar til krykkjebestandenes nedgang, og nå er situasjonen alvorlig. Vil krykkja langs norskekysten forsvinne i løpet av de neste 50 år?

Endringer i storskarvbestandene

torsdag 06. november 2014

Mens hekkebestandene av storskarv i nord har gått tilbake i antall over siste tiårsperiode viser den sørlige hekkebestanden (mellomskarven) klar framgang. Dette kommer fram i en ny internasjonal statusrapport for storskarv i Europa, Nord-Afrika og deler av Asia.

Siste publikasjoner