Nøkkellokalitet Spitsbergen

Spitsbergen utgjør en svært viktig lokalitet for et enormt antall arktiske sjøfugler. Samtidig er øya og logistikkutfordringene knyttet til arbeidet der store. SEAPOP overvåker sjøfugl i seks hovedkolonier i to fjorder: polarlomvi på Diabasodden (Isfjorden) og ved Ossian Sarsfjellet (Kongsfjorden), krykkje ved Grumantbyen (Isfjorden), alkekonge i Bjørndalen (Isfjorden) og Feiringfjellet (Kongsfjorden), samt polarmåke i Kongsfjorden. Spitsbergen ble innlemmet som en nøkkellokalitet i SEAPOP i 2005, men arbeidet med krykkje i Grumantbyen og polarmåke i Kongsfjorden startet i hhv 2008 og 2011.

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Våtmark og fjell på Spitsbergen Foto: Sebastien Descamps

Beliggenhet og beskrivelse

Fjellside på SpitsbergenLandskapet på Spitsbergen er vilt og vakkert. Under fuglekoloniene har gress og urter gode vekstforhold på grunn av den naturlige gjødslingen. Foto: Sebastien Descamps

 

Spitsbergen er den største øya i øygruppen som utgjør Svalbard, og navnet har den fått fra de nederlandske ordene «spits» og «bergen» som betyr «spisse fjell». Klimaet her er arktisk, men påvirkningen fra den varme atlantiske havstrømmen langs vestkysten gjør at temperaturene ofte er høyere enn andre steder på samme breddegrad. Vegetasjonen er sparsom og består stort sett av mose, lav og gress i tillegg til urter i nærheten av fuglekoloniene.

Adkomst

Feltarbeider i båt på fjordEn av SEAPOPs feltarbeidere på vei til en fuglekoloni ved Kongsfjorden i en Polarcirkel. Foto: Sebastien Descamps

Det går daglige flyvninger fra Fastlands-Norge til Longyearbyen (Isfjorden), som er den største bosetningen på Spitsbergen. Ukentlige avganger med småfly mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund gjør adkomsten til Kongsfjorden enkel. For å komme til sjøfuglkoloniene i de to fjordene må man bruke gummibåt eller småbåt. Unntaket er alkekongekolonien i Bjørndalen, som er tilgjengelig med bil fra Longyearbyen.

Dyre- og fugleliv

Havhest (Fulmarus glacialis) under isfjellHavhestene Fulmarus glacialis er tallrike på Spitsbergen og beiter ofte nær isbreene. Foto: Sebastien Descamps

Tjueåtte arter av sjøfugl blir ansett som vanlige hekkende fugler på Svalbard, og alle disse hekker på Spitsbergen. De mest tallrike artene er alkekonge Alle alle, havhest Fulmarus glacialis, polarlomvi Uria lomvia og krykkje Rissa tridactyla. De viktigste predatorene for sjøfugl på Spitsbergen er fjellrev Vulpes lagopus og polarmåke Larus hyperboreus. Isbjørn Ursus maritimus kan også ta ærfugl Somateria mollissima og gjess.

Menneskelig aktivitet

Longyearbyen sett ovenfraLongyearbyen er den største bosetningen på Svalbard. Foto: Sebastien Descamps

Den største bosetningen på Spitsbergen er Longyearbyen (rundt 2000 innbyggere), etterfulgt av Barentsburg, en russisk bosetning med 500 innbyggere. Ny-Ålesund i Kongsfjorden og den polske stasjonen i Hornsund er to bosetninger som kun er tilegnet forskningsaktivitet. Der bor det alt fra ti mennesker om vinteren i Hornsund til nesten 200 personer om sommeren i Ny-Ålesund. Gruvesamfunnet ved Svea i Van Mijenfjorden er det tredje største på Svalbard med om lag 300 arbeidere.

Feltarbeid på sjøfugl

Feltarbeidere i fuglekoloni på SpitsbergenDet kreves god sikring og pålitelig utstyr når polarlomvi Uria lomvia og krykkje Rissa tridactyla skal fanges i de bratte klippene. Foto: Sebastien Descamps Kart over SEAPOPs arbeidslokaliteter på SpitsbergenKart over SEAPOPs arbeidslokaliteter for de ulike artene som overvåkes på Spitsbergen. Stedsnavn er angitt i parentes. Kart: Sebastien Descamps

Feltarbeiderne fra SEAPOP jobber på Spitsbergen fra midten av juni til slutten av juli. Det er vanligvis et eller to lag à to-tre personer i hver fjord, og de har hovedbase i Longyearbyen eller Ny-Ålesund. De gjør daglige turer til koloniene, hovedsakelig ved hjelp av småbåt. De vanligste arbeidsoppgavene er å telle fugler innenfor prøvefelt, fange og ringmerke fugler, avlese ringer fra avstand, overvåke reir og registrere hvilke byttedyr enkelte av artene frakter inn til ungene sine. Loggere, som GPS or GLS, blir også montert på fugler i noen av koloniene.