SEAPOP Seminar 2017: Sjøfugl og havmiljø

SEAPOP inviterer til et spennende fagseminar om sjøfugl i Bergen 27.-28. april. Under temaet "Sjøfugl og havmiljø" vil foredragsholdere fra ulike fagmiljøer belyse naturlige og menneskeskapte faktorer som påvirker utviklingen i de norske sjøfuglbestandene. Betydningen av blant annet klima, næringstilgang, habitat, predasjon og miljøgifter vil bli presentert og debattert.

SEAPOP seminarplakat 2017SEAPOP seminarplakat 2017. Foto: Tycho Anker-Nilssen

Det sjette SEAPOP-seminaret i rekken vil bli avholdt på Scandic Ørnen Hotel i Bergen 27. og 28. april i år. Overordnet tema for seminaret er "Sjøfugl og havmiljø", med undertittelen "Hvor styrer sjøfuglene?" Forskere fra NINA og Polarinstituttet, samt spesielt inviterte eksperter fra Havforskningsinstituttet og NIVA vil gi et bredt og grundig innblikk i de faktorene som er avgjørende for sjøfuglbestandenes utvikling. Foredragene deles i ulike temabolker og seminaret avsluttes med en åpen plenumsdebatt.

Det viktigste med dette seminaret er å videreutvikle dialogen mellom ulike fagmiljøer som besitter spesiell kunnskap om sentrale faktorer som virker inn på sjøfuglbestandene.

- Urovekkende mange av bestandene i norske farvann er i sterk tilbakegang. For å finne svar og bedre forstå hvordan vi bør håndtere utfordringene sjøfuglene står overfor, er det avgjørende at forskerne samarbeider, sier nasjonal programkoordinator i SEAPOP, Tycho Anker-Nilssen. Han og kollegene i SEAPOP håper at mange vil komme til Bergen for å delta på seminaret.

Klikk her for påmelding!

Påmeldingsfristen er 1. mars

 

Administrativ info og foreløpig program (PDF 0,1 MB)

 

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA