Foredrag fra SEAPOP-seminaret tilgjengelige

SEAPOP-seminaret 2017 ble arrangert i Bergen 27. og 28. april. Mer enn 80 personer deltok, og de fikk høre om hvilken betydning klima, næringstilgang, habitat, predasjon og miljøgifter har for sjøfugl. Foredragene som ble holdt under seminaret er nå tilgjengelige som pdf-filer.

Sébastien Descamps fra NP holder foredragSébastien Descamps fra Norsk Polarinstitutt holder foredrag under SEAPOP-seminaret i Bergen 2017. Foto: Erlend Lorentzen

I tillegg til representanter fra SEAPOPs utførende institusjoner var forskere fra Havforskningsinstituttet (HI), Bjerknessenteret og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) blant foredragsholderne.

Vi har gjort de fleste foredragene tilgjengelige, og du kan se nærmere på dem ved å klikke på lenkene nedenfor.

Se også nyhetssaken "Vellykket seminar i Bergen".

 

Torsdag 27. april:
Seksjon 1 – Temaovergripende foredrag
11:00 – 11:05 Brit Veie-Rosvoll, Miljødirektoratet Styringsgruppens leder ønsker velkommen
11:05 – 11:25 Tycho Anker-Nilssen, NINA En tilstandsrapport for SEAPOP-programmet (PDF, 6.4 MB)
11:30 – 11:50 Rob Barrett, Tromsø Museum Utviklingen for norske sjøfugler (PDF, 7.7 MB)
11:55 – 12:15 Tone Kristin Reiertsen, NINA Årsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl (PDF, 2.3 MB)
12:20 – 12:40 Hallvard Strøm, NP Sjøfuglenes vandringer og områdebruk (kommer i august)
12:40 – 13:00 Benjamin Merkel, NP Nå avslører vi ikke bare hvor de er, men også hva de gjør! (PDF, 4.7 MB)
Seksjon 2 – Klima og oseanografi
14:00 – 14:20 Frode Vikebø, HI Klimaendringer og menneskelig aktivitet: påvirkning på økosystem (PDF, 23.9 MB)
14:25 – 14:45 Michel d.S. Mesquita, Bjerknessenteret Quality Assessment Matrix (QAM): et nytt verktøy for å forstå økologiske effekter av klimavariasjoner (PDF, 2.4 MB)
14:50 – 15:10 Harald Steen, NP Endringer av isutbredelse og brefronter (PDF, 4.0 MB)
15:15 – 15:35 Sébastien Descamps, NP Klima og sjøfugl: globale og lokale endringer (PDF, 16.6 MB)
15:40 – 16:00 Børge Moe, NINA Hotspots for sjøfugl i nord (PDF, 2.9 MB)
Seksjon 3 – Fisk og trofiske interaksjoner
16:30 – 16:50 Leif Nøttestad, HI De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet (PDF, 5.1 MB)
16:55 – 17:15 Elena Eriksen, HI Utviklingen i planktonsamfunnene (PDF, 1.6 MB)
17:20 – 17:40 Tycho Anker-Nilssen, NINA Hva styrer lundebestandene i Nordøst-Atlanteren? (PDF, 8.7 MB)
17:45 – 18:05 Kjell Einar Erikstad/Tone Kristin Reiertsen, NINA Lomviens vinterøkologi – dypdykk og diett i Barentshavet (PDF, 7.5 MB)
 
Fredag 28. april
Seksjon 4 – Lokale faktorer
09:00 – 09:20 Hartvig Christie, NIVA Økologiske endringer i kystsonen med fokus rundt tareskoger (PDF, 6.1 MB)
09:25 – 09:45 Svein-Håkon Lorentsen, NINA Tareskogens betydning for sjøfugl (PDF, 4.5 MB)
09:50 – 10:10 Jan Ove Bustnes, NINA Reirhabitat og predasjonstrykk hos sildemåke (PDF, 0.9 MB)
10:15 – 10:35 Jan Ove Bustnes, NINA Lokal miljøvariasjon styrer effekter av miljøgifter (PDF, 3.3 MB)
Seksjon 5 – Oppsummering
11:10 – 11:30 Per Fauchald, NINA Syntese, perspektiver og utfordringer (PDF, 0.6 MB)