SEAPOPs årsbrosjyre for 2017 er tilgjengelig

I SEAPOPs årsbrosjyre Sjøfugl i Norge 2017 oppsummeres blant annet resultatene fra overvåkningsarbeidet i nøkkelkoloniene i 2017 med parallelle vurderinger av hekkesuksess, bestandsutvikling og voksenoverlevelse for de ulike bestandene. Brosjyren gir også populærfaglige smakebiter fra ferske resultater av SEAPOPs kartlegging og forskningsvirksomhet.

Krykkje-SEAPOPs-Årsbrosjyre_TANKrykkje Rissa tridactyla. Foto: Tycho Anker-Nilssen

Les SEAPOPs årsbrosjyre:

 

Kontaktpersoner: Tycho Anker-Nilssen (NINA) og Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt)