SEAPOP årsbrosjyre er publisert

Den årlige rapporten om tilstanden til norske sjøfuglarter som overvåkes i SEAPOP er nå klar. Den baserer seg på overvåkingsdata samlet inn ved nøkkellokalitetene i 2018 og oppsummerer trendene for bestandenes størrelse, hekkesuksess og voksenoverlevelse. I tillegg presenteres noen av de viktigste resultatene fra relevant sjøfuglforskning som forskere tilknyttet SEAPOP har medvirket til det siste året.

Feltarbeid i krykkjekolonien på AndaResultatene som presenteres i årsbrosjyra er basert på overvåkingsdata innhentet fra nøkkellokalitetene langs kysten og på Svalbard og Jan Mayen. Her undersøkes krykkjereir på Anda. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard

I årets tilstandsrapport fra SEAPOP opprettholdes bekymringen over at en stor andel av sjøfuglbestandene har dårlig hekkesuksess. Også utviklingen i bestandenes størrelse vekker uro. Det var nedgang i over halvparten av de overvåkede bestandene fra 2017 til 2018, og det er særlig pelagiske arter som krykkje og havhest som lider. Bestandsendringer hos norske sjøfugl før og etter årtusenskiftet tas opp i en egen temaartikkel i årets brosjyre. Tre andre temaartikler er viet klimaendringenes innvirkning på nøkkelfaktorer for sjøfuglbestandenes utvikling. I tillegg kan man lese om verdens eldste kjente krykkje og en nylig oppdaget beiteteknikk hos alkekonge.

 

Les hele årsbrosjyren

 

Direktelenke til årsbrosjyren vil snart bli oppdatert på forsiden.

 

Kontaktperson: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA