SEAPOP-seminaret vel gjennomført

SEAPOP arrangerte sitt syvende seminar på Holmen Fjordhotell i Asker 11. og 12. mars. Arrangementet hadde temaet «Sjøfugl og marin forvaltning» og trakk deltagere fra 36 etater og organisasjoner over hele landet.

Holmen Fjordhotell sett fra bryggaMellom foredragene ble det god mulighet til uformell prat og hygge over kaffe og forfriskninger på hotellbrygga. Foto: Erlend Lorentzen, NP SEAPOPs styringsgruppe ved møte 10. mars 2020.SEAPOPs styringsgruppe holdt møte i forkant av seminaret. Fra venstre: Tycho Anker-Nilssen (NINA), Jan E. Stenløkk (Oljedirektoratet), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), styringsgruppeleder Brit Veie-Rosvoll (Miljødirektoratet), Magnus Irgens (Miljødirektoratet), Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt) og Rune Bergstrøm (Kystverket). Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet

Bestandenes sårbarhet på agendaen

Omtrent hvert andre år arrangerer SEAPOP et fagseminar for alle med interesse for hva som styrer utviklingen for sjøfugl i Norge og hvordan de best forvaltes. I år ble seminaret avholdt 11. og 12. mars i vårlige omgivelser ved Oslofjorden. De 74 som møtte (av 91 påmeldte) fikk i tillegg til god bevertning servert en rekke foredrag med fokus på viktige påvirkningsfaktorer for sjøfuglbestandene og hvordan effektene måles. Foredragene omhandlet sjøfuglenes sårbarhet for bl.a. klimaendringer, plastforurensning, predasjon og ferdsel, samt direkte tap av sjøfugl som bifangst i fiskeriene. Foruten en nasjonal oversikt over status for de norske sjøfuglbestandene, fikk vi et etterlengtet innblikk i tilstanden til sjøfuglene i Sørøst-Norge. Klima- og miljødepartementet beskrev departementenes behov for kunnskap om sjøfugl og Miljødirektoratet redegjorde for sitt pågående planarbeid. PDF-filer av foredragene kan lastes ned fra oversikten nedenfor.

Markerte avtroppende leder

Mot slutten av seminaret ble Brit Veie-Rosvoll behørig markert og takket for sin 15 år lange og svært verdifulle innsats for SEAPOP. Hun har ledet programmets styringsgruppe med stø hånd helt siden etableringen ved programmets oppstart i mars 2005. Brit er snart pensjonist på heltid, men fortsetter som leder for styringsgruppen frem til sommeren.

Massedød blant ærfugl

Den første gangen SEAPOP arrangerte seminar i Asker (oktober 2007) var det samtidig en omfattende massedød av alker i Skagerrak og Oslofjorden. Under årets seminar så vi starten av en tilsvarende hendelse for ærfugl. SEAPOPs beredskap slo alarm og NINA følger nå opp for å kartlegge omfang og årsaker i godt samarbeid med SNO, SEAPOPs ledelse i Miljødirektoratet, veterinærmyndigheter og lokale krefter.

Takker bidragsyterne

Etter tilbakemeldingene å dømme ble seminaret svært godt mottatt. SEAPOP vil rette en stor takk til alle foredragsholderne for gode innlegg og en ekstra takk til Kristin Sundal (Miljødirektoratet) for ypperlig organisering av påmeldingen.
SEAPOP-seminaret ble gjennomført i grevens tid. En time etter avslutningen innførte regjeringen norgeshistoriens strengeste smitteverntiltak som følge av COVID-19-pandemien. Vi håper alle deltakerne kom seg vel hjem uten annet enn gode opplevelser!

Vi har gjort alle foredragene fra seminaret tilgjengelige, og du kan se nærmere på dem ved å klikke på lenkene nedenfor.

 

Onsdag 11. mars:
Seksjon 1 – Negative faktorer for norske sjøfugler
11:00 – 11:05 Brit Veie-Rosvoll, Miljødirektoratet Styringsgruppens leder ønsker velkommen
11:10 – 11:30 Tycho Anker-Nilssen, NINA Status og utfordringer for norske sjøfugler (PDF, 15.3 MB)
11:35 – 11:55 Sébastien Descamps, NP Effekter av klimaendringer på populasjonsdynamikk (PDF, 7.2 MB)
12:00 – 12:20 Hallvard Strøm, NP Hva skjer når sjøisen forsvinner? Eksempel ismåke (PDF, 5.5 MB)
12:25 – 12:45 Signe Christensen-Dalsgaard, NINA Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier (PDF, 4.3 MB)
14:00 – 14:20 Jan Ove Bustnes, NINA Predasjon - en stor kunnskapsutfordring (PDF, 7.0 MB)
14:25 – 14:45 Tone Kristin Reiertsen, NINA Forstyrrelse av sjøfugl som følge av ferdsel (PDF, 5.9 MB)
14:50 – 15:10 Nina Dehnhard, NINA Sjøfugl og marin plastforurensning - trenger vi å bekymre oss? (PDF, 2.6 MB)
15:15 – 15:35 Tone Kristin Reiertsen, NINA Sjøfuglers sårbarhet for olje: effekter og prognoser (PDF, 9.7 MB)
Seksjon 2 – Måling av responser på ulike påvirkninger
16:00 – 16:20 Per Fauchald, NINA Endringer i utbredelse og hvordan vi best kartlegger dem (PDF, 4.2 MB)
16:25 – 16:45 Signe Christensen-Dalsgaard, NINA Sporing av hekkende sjøfugl på næringssøk (PDF, 3.1 MB)
16:50 – 17:00 Hallvard Strøm, NP Sporing til andre årstider. Hva lærer vi av SEATRACK? (PDF, 7.9 MB)
17:05 – 17:25 Sigurd Benjaminsen, NINA Svømmetrekk og hotspot for alkefugl i Barentshavet (PDF, 3.7 MB)
17:30 – 17:50 Tycho Anker-Nilssen, NINA Sjøfuglinidkatorer i nasjonalt og internasjonalt arbeid (PDF, 9.6 MB)
 
Torsdag 12. mars
Seksjon 3 – Sjøfugl i Sørøst-Norge - flest folk, men minst kunnskap?
09:00 – 09:20 Morten Bergan, NOF Sjøfuglene i Indre Oslofjord; trender og tanker om årsaker (PDF, 19.8 MB)
09:25 – 09:45 Geir H. Systad, NINA Mellomskarvens inntog i Norge (PDF, 8.6 MB)
09:50 – 10:10 Nina Dehnhard, NINA Storskarvens diett i Norge (PDF, 4.0 MB)
10:15 – 10:35 Rune Bergstrøm, Kystverket Ærfugljakten i Skagerrak og Ytre Oslofjord (PDF, 5.2 MB)
Seksjon 4 – Perspektiver og debatt
11:00 - 11:05 Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet Innledning: Departementenes behov (PDF, 4.6 MB)
11:10 - 11:15 Magnus Irgens, Miljødirektoratet Innledning: Miljødirektoratets planarbeid
11:20 - 11:25 Georg Bangjord, SNO Innledning: Samarbeid med andre aktører (PDF, 3.8 MB)
11:30 – 11:35 Tycho Anker-Nilssen, NINA Innledning: Perspektiver for SEAPOP (PDF, 7.0 MB)
11:40 – 11:45 Hallvard Strøm, NP Innledning: Perspektiver for SEATRACK (PDF, 1.6 MB)

 

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Forsidebilde: Morten Ekker, Miljødirektoratet