SEAPOPs årsbrosjyre er publisert

«Sjøfugl i Norge» er SEAPOPs årlige rapport om tilstanden i sjøfuglkoloniene langs kysten og på Svalbard og Jan Mayen. Den baserer seg på siste års overvåkingsdata og gir også et innblikk i noen av de nyeste forskningsresultatene som har framkommet gjennom arbeidet med sjøfugl både på og utenfor nøkkellokalitetene den seneste tiden.

Ærfuglhunn med ungerDenne ærfuglhunnen klarte å få tre unger ut av reiret, men generelt slet arten med både reproduksjon og bestandstall i Norge i 2019. Foto: Venke Ivarrud/SEAPOP

Laber reproduksjon

Veldig mange norske sjøfuglbestander sliter med variabel og lav hekkesuksess. De pelagiske artene hadde bedre reproduksjon enn de kystbundne artene i 2019, men totalt sett var hekkesesongen dårligere i 2019 enn i 2018. Gråmåke og ærfugl utmerker seg med dårlig reproduksjon i de fleste koloniene der de overvåkes. Havsule og polarmåke, som begge bare overvåkes to steder, var de eneste artene med utelukkende god hekkesuksess i 2019.

 

Bekymringsfull bestandsutvikling

En stor del av de overvåkede bestandene minket i størrelse fra 2018 til 2019, og det var spesielt ærfugl, krykkje og alke som hadde et dårlig år. Også sett i et lengre perspektiv er utviklingen alarmerende – de fleste norske sjøfuglbestandene har negativ utvikling over siste tiårsperiode. Arten med klarest positiv utvikling er storjo.

 

Les hele årsbrosjyren:

Blant de andre forskningsresultatene vi presenterer i årets brosjyre er studier av lomviens svømmetrekk fra Bjørnøya, reirpredasjon hos sildemåke og fritidsbåters forstyrrelse på mytende ærfugl.

 

Kontaktperson: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA