Økonomiske bidragsytere og styringsgruppe

Økonomiske bidragsytere

Følgende institusjoner er de mest sentrale økonomiske bidragsyterne til SEAPOP (Klima- og Miljødepartementets tilskudd kanaliseres gjennom budsjettene til Miljødirektoratet, mens bidraget fra Olje- og Energidepartementet går gjennom Norges forskningsråd):

Styringsgruppe

Styringsgruppen i SEAPOP har for tiden følgende sammensetning:

 • Brit Veie-Rosvoll, Miljødirektoratet (leder)
 • Rune Bergstrøm, Kystverket
 • Morten Ekker, Miljødirektoratet
 • Egil Dragsund, Norsk olje og gass
 • Magnus Irgens, Miljødirektoratet
 • Bjørn Reppe, Sjøfartsdirektoratet
 • Jan E. Stenløkk, Oljedirektoratet
 • Thorbjørn Thorvik, Fiskeridirektoratet (vara: Modulf Overvik)
 • Mette Skern-Mauritzen*, Havforskningsinstituttet (vara: Leif Nøttestad)
 • Tycho Anker-Nilssen*, Norsk institutt for naturforskning
 • Hallvard Strøm*, Norsk Polarinstitutt

       (* observatør/rådgiver)