Hekkebestander av sjøfugl i Norge

Med mer enn 10% av den europeiske og/eller nordatlantiske bestand av sjøfugl hekkende på fastlandet har Norge et stort ansvar for en stor andel av verdens sjøfugl.

Den siste oversikten basert på data innsamlet til og med 2005 viser at nesten 3 millioner par sjøfugl hekker langs fastlandskysten av Norge (se tabell 1).

TabellTabell 1. Antall sjøfugl (i par) som hekker langs kysten av Norge. Foto: SEAPOP
SvartbakerEn stor andel av verdens bestand av Svartbak hekker i Norge. Foto: Rob Barrett

De aller fleste av disse hekker i Nord-Norge. Den mest tallrike arten er lunde (1,7 millioner par), som utgjør nesten 60 % av hele bestanden av hekkende sjøfugl i Norge. Den neste arten på listen er krykkje (336 000 par, 11 %), etterfulgt av gråmåse (233 000 par, 8 %).

Mer enn 10 % av den europeiske og/eller nordatlantiske bestanden av sjøfugl hekker på det norske fastlandet, og sju av de 20 bestandene man finner her utgjør (noen ganger mye) mer enn 25 % av bestandene i verden, Nord Atlanteren eller Europa (se tabell 2). Norge har dermed et stort ansvar for en stor andel av verdens sjøfugl. For eksempel hekker nesten halvparten eller mer av alle verdens storskarv av nominatrasen P. c. carbo og svartbak i Norge. Norge har også betydelige bestander av toppskarv, fiskemåse, sildemåse (av underarten F. f. intermedius), gråmåse og lunde.

TabellTabell 2. Den norske sjøfudlbestanden som andel (%) av den europeiske eller atlantiske bestanden. I områdene merket * hekker hele verdens bestand, og i områdene merket ** hekker nesten hele verdens bestand. Foto: SEAPOP