Publisert 2015

Anker-NIlssen, T., Barrett, R.T., Strøm, H., Sivertsen, K. (red.), Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Reiertsen, T.K., Systad, G.H.2015.Sjøfugl i Norge 2014. Resultater fra SEAPOP-programmet.
Årsbrosjyre SEAPOP: 12 s.
Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K., Systad, G.H.2015.SEAPOP. De ti første årene.
SEAPOP Nøkkeldokument 2005-2014: 58 s.
Barrett, R.T., Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H.2015.Key-site monitoring in Norway 2014, including Svalbard and Jan Mayen.
SEAPOP Short Report 1-2015: 14 s.