Publisert 2017

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K., Sivertsen, K., Strøm, H., Systad, G.H.2017.Sjøfugl i Norge 2016. Resultater fra SEAPOP-porgrammet.
SEAPOP: 28 pp.
Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Barrett, R., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K-E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S-H., Lorentzen, E., Reiertsen, T.K., Systad, G.H.2017.Key-site monitoring in Norway 2016, including Svalbard and Jan Mayen.
SEAPOP Short Report 1-2017: 14 pp.