Sjøfuglenes utbredelse og tilstand

SEAPOP utvider hele tiden sine databaser med resultater fra arbeidet med kartlegging og overvåkning av sjøfugl. For å gi et oppdatert bilde av utbredelsen og tilstanden til sjøfugl i norske og tilgrensende farvann gjør vi tabeller, kart og grafer tilgjengelig for publikum gjennom vår innsynsløsning. Vi presenterer data i to temaer: tidsseriedata og data over fuglenes utbredelse. Dessuten vil vi vise data fra SEATRACK.