SEAPOPs tidsseriedata

Hvert år vokser SEAPOPs serier av overvåkningsdata fra nøkkellokalitetene. Noen dataserier er nylig påbegynte, mens andre strekker seg over flere titalls år.

Fargen i de fargelagte rutene i matrisen angir hvilken datatype som finnes for en gitt art på en gitt lokalitet - gul for bestandsutvikling, grønn for hekkesuksess, blå for overlevelse og rød for diett. Ruter med svakere farge indikerer at vi har data som ikke er klare for presentasjon. Detaljerte matriser for de ulike datatypene finner du lenger ned på siden, inkludert data på fenologi for et fåtall arter og lokaliteter.

Klikk på en celle i matrisen, og du vil komme til innsynsløsningen, som vil utføre et søk på data av gitt type for gitt art og lokalitet.

 

Artene som overvåkes hører inn under ulike grupper i henhold til miljøet de søker næring i (pelagisk, kyst eller is) og hvordan de søker næring (dykkende eller overflatebeitende). Legg merke til at sildemåke også opptrer pelagisk selv om den av rent praktiske årsaker er lagt i gruppen "kystbunden overflatebeitende" her.

 

Se detaljerte datamatriser for

 

 Hvordan bruke innsynsløsningen?