Bestandsutvikling

Tallene i matrisen angir dataseriens alder i år. Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på bestandsutviklingen til den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Bestandsutvikling

  1. Ikke årlige tellinger.
  2. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet
  3. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
  4. Årlige tellinger startet på 1970-tallet.