Bestandsutvikling

Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på bestandsutviklingen til den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Noen av cellene i tabellen har svakere farge. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de ikke er klare til presentasjon for øyeblikket.

Bestandsutvikling

  1. Ikke årlige tellinger.
  2. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
  3. Årlige tellinger startet på 1970-tallet.