Diett

Tallene i matrisen angir dataseriens alder i år. Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på diett for den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Noen av cellene i tabellen er farget, men mangler tall. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de er utilgjengelige for øyeblikket.

Diett

  1. Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år
  2. Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år.

 

Se detaljerte datamatriser for de øvrige datatypene:

 

Hvordan bruke innsynsløsningen?