Diett

Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på diett for den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Noen av cellene i tabellen har svakere farge. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de ikke er klare til presentasjon for øyeblikket.

Diett

  1. Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år.

 

Se detaljerte datamatriser for de øvrige datatypene:

 

Hvordan bruke innsynsløsningen?