Fenologi

Tallene i matrisen angir dataseriens alder i år. Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på fenologien til den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Fenologi

  1. Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år.