Hekkesuksess

Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på hekkesuksessen for den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert. Hekkesuksess vil ikke bli presentert som tall, men kategorisert som "God", "Moderat" eller "Dårlig".

Noen av cellene i tabellen har svakere farge. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de ikke er klare til presentasjon for øyeblikket.

Hekkesuksess

  1. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
  2. Ikke årlige tellinger.

 

Se detaljerte datamatriser for de øvrige datatypene:


Hvordan bruke innsynsløsningen?