Dataserier for hekkesuksess

Tallene i matrisen angir dataseriens alder i år. Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på hekkesuksessen for den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert. Hekkesuksess vil ikke bli presentert som tall, men kategorisert som "God", "Moderat" eller "Dårlig".

Noen av cellene i tabellen er farget, men mangler tall. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de er utilgjengelige for øyeblikket.

Hekkesuksess

  1. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
  2. Ikke årlige tellinger.