Overlevelse

Tallene i matrisen angir dataseriens alder i år. Når du klikker på et valgt tall blir du sendt til vår innsynsløsning, hvor data på overlevelsesraten til den aktuelle arten på valgt lokalitet vil bli presentert.

Noen av cellene i tabellen har svakere farge. Dette angir at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de ikke er klare til presentasjon for øyeblikket.

Overlevelse

  1. Meget begrenset datasett
  2. Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet
  3. Ved merking av unger startet flere år tidligere.
  4. Merking av unger startet flere år tidligere.
  5. Meget begrenset datasett.

 

Se detaljerte datamatriser for de øvrige datatypene:


Hvordan bruke innsynsløsningen?