Hekkebestander

SEAPOP har dekket hekkebestandene av sjøfugl med totalkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og langs hele kysten av det norske fastlandet. Hekkeutbredelsen til de ulike artene kan du se ved hjelp av spesifiserte søk i innsynsløsningen.

Utvalgte arter

Tabellen inneholder koblinger til ferdige søk i innsynsløsningen, hvor det genereres landsdekkende utbredelsesdata for estimerte hekkebestander til den valgte arten. I innsynsløsningen velger du om du vil ha søkeresultatet i tabell, graf eller kart. Innsynsløsningen kan også generere kart for andre arter, men foreløpig bare for mindre deler av landet om gangen. Lær mer om bruk av innsynsløsningen!

NorskVitenskapelig
Alke Alca torda
Havhest Fulmarus glacialis
Havsule Morus bassanus
Krykkje Rissa tridactyla
Lomvi Uria aalge
Lunde Fratercula arctica
Polarlomvi Uria lomvia
Storskarv Phalacrocorax carbo
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
Tyvjo Stercorarius parasiticus