Utbredelse av ikke-hekkende bestander

SEAPOP overvåker utbredelsen av ikke-hekkende sjøfugl langs kysten i to perioder av året: om høsten og om vinteren. Vi har gjort data fra høst- og vintertellingene tilgjengelige i innsynsløsningen.